Bedřich Forman

Tyto stránky jsou věnovány dílu Bedřicha Wolfganga Formana (1919-1985) - prvním jménem po českém skladateli, druhým po Mozartovi - byl svou činností spjat s mladším bratrem Wernerem. Oba se přátelili s malíři Ludvíkem Kubou a Emilem Fillou, prof. V. V. Štechem, akademiky Lexou, Průškem ad.

Orientální umění jako zdroj inspirace jim přineslo spolupráci s Orientálním ústavem ČSAV a s Náprstkovým muzeem, kde se podíleli na řadě výstav.

Postupně se stali sběrateli i odborníky mimoevropských děl. Stovky předmětů mimořádné hodnoty získali na svých cestách po celém světě (Čína, Egypt, Mongolsko, Vietnam, Bamu, Sýrie, Libanon, Indie, Indonésie, Thajsko, Singapur). Fotografovali ve světových muzeích a v soukromých institucích. Výsledkem tak byly hodnotné publikace.

Stránky jsou věnovány i památce jeho syna Borise Formana (1946-2011) i bratra Wernera Formana (1921-2010). Cílem rodinných stránek je představit i dosud nepublikované části díla Bedřicha Formana, postupně je představit veřejnosti a doplňovat na základě konzultací s odborníky.

Ludmila Formanová, Helena Formanová, Vladimír Šíp a Jan Šíp